Stowarzyszenie Edukacji Domowej
    e-mail: edukacja@domowa.pl
www.edukacja.domowa.pl

Edukacja domowa -> Konferencje -> Konferencja Instytutu Sobieskiego
Konferencja Instytutu Sobieskiego

28 kwietnia 2008 w siedzibie Instytutu Sobieskiego odbyła się konferencja "Między wolnością a obowiązkiem - edukacja domowa". Honorowego patronatu udzieliła Pani Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.


Opis Projektu

Temat: „Między wolnością a obowiązkiem – Edukacja domowa”

Metoda: Prezentacja nowych idei w prawie oświatowym na tle rozwiązań historycznych i aktualnie obowiązujących w systemie prawnym. Weryfikacja poglądów na temat przymusu szkolnego. Przewidywane formy realizacji: sesja naukowa oraz publikacja.

Cel: Upowszechnienie akceptacji dla nowych idei, takich jak: edukacja domowa, tworzenie mikro-szkół. Prezentacja zarysu zmian legislacyjnych.

Referaty i uczestnicy:

1. Maksymilian Stanulewicz (Poznań), Kij pruski a sprawa polska.

2. Dennis Touuri (USA), Amerykańskie doświadczenia wdrażania edukacji domowej, wystąpienie tłumaczone.

3. Dr Justyn Piskorski (Poznań), Prawo państwa do stosowania przymusu szkolnego.

4. Ks. dr Grzegorz Harasimiak (Szczecin), Obowiązek zapewnienia edukacji w świetle prawa kanonicznego.

5. Dr Marek Budajczak (Poznań), Edukacja domowa jako wyzwanie wychowawcze.

6. Mec. Andrzej Polaszek (Poznań), Więcej wolności, mniej przymusu - propozycje zmian w prawie oświatowym .

Pragniemy poinformować, że w konferencji wziął udział Pan Zbigniew Marciniak, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

modyfikacja 2009-02-20, wprowadził(a): Marek Budajczak